ברצוני לשבח ולהודות למר ואדס דור עבור ניהול מקצועי בהיבט הפיזיוטרפי של הקורסים למניעת נפילות שבוצעו בביה"ח ברזילי. מר דור ואדס תרם להצלחתם של קורסים אלה והמשובים מהמטופלים מצויינים. 

להערכתי דור בעל כישורים יוצאים מהכלל הן כמטפל ,הן כבן אדם והן כמנהל בעתיד. 

אין לי ספק שדור ימשיך להצליח במקצוע זה.

 

בברכה,
ד"ר רונן דבי