אנחנו נמצאים בטיפולם המסור של דור ואלדד כבר ארבעה חודשים אין לתאר את השיפור המשמעותי שחל אצל בני בעלי המטופל אצלם המקצועיות האמפטיה והרצון לקדם אותו, ולא רק אותו יש עוד מטופלים רבים שמפיקים את מלוא העזרה שהם נותנים בסבלנות וברוח טובה