"לפעמים המילה תודה לא מצליחה להכיל את כל מה שהאדם מבקש לומר, אינה מצליחה להכיל תהליך גופני, רוחני ונפשי שעברתי איתך זה יותר משמונה חודשים. 

אדם מהצד לא יבין כי החיים אינם מסתכמים באם הינך עומד על 2 רגלייך.אלא גם  האם הנך נעזר בקביים או במקל הליכה? האם ניצב אתה על רגלייך בלבד וכל כובד משקלך מונח עליהן בבטחון? האם צולע הינך או שמא הולך זקוף ואפילו רץ?

אדם מהצד לא יבין כיצד דבר זה או אחר משפיע על פנימיותך ,ואנחנו שנינו הרי לא מהצד, נכון?!

כאישה מאמינה נדהמת אני מהשליחים שהקב"ה מזכה אותי להכיר, ולעבור עמם כברת דרך.

תודה שהאמנת וראית מעבר כי עוד אגיע. תודה כי בתקופה של יותר מ – 8 חודשים הוצאת אותי אל מחוץ לקופסא והצעת לי דרך כיצד לחזור אליי – גבוהה יותר, אמיתית יותר. 

אני שמחה ומתרגשת עבור מי שיזכה כי תעבוד עימו ומקווה בכל ליבי כי עדי עד זה יהיה ברפואה הציבורית, מכיוון שישנם אנשים שמגיע להם הטוב ביותר וחבל שהם לא יוכלו לקבלו מפאת מצוקה כלכלית.

אז המילה תודה הינה קטנה מלהכיל אך זו המילה!"